LENOVO S510P

CPU: i7 4500U

RAM: 6GB

HDD: 1TB

VGA: 2G Geforce 820MLCD: 15.6″

کاملا سالمبسیار تمیز و در حد نو

قیمت: 10200 ❤️باتری سالم: ۱ ساعت

ارزش کالا نسبت به قیمت: ۱۰ از ۱۰ ❤️09016040651👇👇👇👇@a4gstone@mobiestock@bazaarlaptopsapp.ir/bazaarlaptop