Ip300I5

نسل ۶

رم ۴

هارد ۵۰۰

گرافیک ۲ گیگ

تمیز در حد آک

قیمت: 12300 ❤️