کاملا سالم و تمیز در حد نو 

کارتن دارد 

شماره تماس ۰۹۰۱۶۰۴۰۶۵۱