کاملا سالم و تمیز در حد نو نو 

سفید رنگ و زیبا 

شماره تماس ۰۹۰۱۶۰۴۰۶۵۱